Visie

Op O.N.S. kun je rekenen, we willen iets voor je betekenen!
We willen graag voor ieder kind iets betekenen: ieder kind kan op ons rekenen en mag er zijn zoals het zelf is. We gaan ervan uit dat ieder kind zich op zijn/haar eigen manier ontwikkelt. Vanzelfsprekend is het dan belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school. Ook ouders en verzorgers kunnen op ons rekenen. Een goed wederzijds contact is voor zowel ouders als school van wezenlijk belang!
Meer over onze visie kunt u lezen in ons Schoolplan dat op school ter inzage ligt.