Identitieit

De O.N.S. is een protestants-christelijke basisschool. Wat doen we met deze identiteit?
We willen als school heel graag aan het werk met de opdracht die Jezus ons gegeven heeft, nl. het blijde nieuws van het evangelie aan de kinderen bekend maken. Uiteraard is de bijbel daarvoor onze leidraad.
We proberen de kinderen normen en waarden aan te leren en mee te geven. Liefdevol omgaan met elkaar en je inzetten voor mensen die het moeilijk hebbben staan bij ons erg hoog in het vaandel!