Onderwijs

De Oranje-Nassauschool (O.N.S.) is één van de zes protestants-christelijke basisscholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) in Rijnsburg.
Onze school is onststaan op 1 augustus 1997 door de fusie van de Koningin Beatrixschool en de Willem-Alexanderschool.
Het gebouw is na 2000 meermalen grondig verbouwd. We hebben er o.a. een eigen personeelskamer, een grote aula / ICT-ruimte, een aantal RT lokalen en een mooie serre voor de groepen 1 en 2 bijgekregen.
Er is in de groepen 3 t/m 8 een luchtzuiveringsinstallatie aangesloten.


  

Het gebouw is modern ingericht en klaar voor de toekomst. Alle groepen hebben een interactief scherm in de klas. 
Onze school bestaat uit 8 groepen en er werken 15 leerkrachten en twee onderwijsassistenten. We hebben een vakleerkracht voor gym en een Intern Begeleider. De IB-ers coördineert de zorg voor de leerlingen.