Onderwijs

De Oranje-Nassauschool (O.N.S.) is één van de zes protestants-christelijke basisscholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) in Rijnsburg.
Onze school is onststaan op 1 augustus 1997 door de fusie van de Koningin Beatrixschool en de Willem-Alexanderschool.
Het gebouw is de afgelopen jaren meermalen grondig verbouwd. We hebben er o.a. een eigen personeelskamer, een grote aula / ICT-ruimte, een aantal RT lokalen en een mooie serre voor de groepen 1 en 2 bijgekregen.
In de afgelopen periode is er in de groepen 5 t/m 8 een luchtzuiveringsinstallatie aangesloten.


  

Het gebouw is modern ingericht en klaar voor de toekomst. De groepen 3 t/m 8 hebben allemaal een digitaal schoolbord in de klas. 
Onze school bestaat uit 8 groepen en er werken 15 leekrachten en een onderwijsassistente. We hebben een vakleerkracht voor gym en twee Interne Begeleiders. Deze IB-ers coördineren de zorg voor de leerlingen.