Nieuws

Themadienst

12-februari-2019

Samen zorgen voor de aarde


Zondag 10 februari werd de Grote- of Laurentiuskerk gevuld met kinderen van de Oranje Nassauschool. Ook waren er vele ouders, grootouders en de gewone kerkgangers aanwezig. Het thema dat centraal stond in deze dienst was het thema: samen zorgen voor de aarde. Een thema dat op dit moment erg in de belangstelling staat.
Samen met de kinderen was dit thema al in de klassen besproken. Ook was dominee van der Ende in alle klassen op bezoek geweest. De kerkdienst werd gevuld met liederen die de kinderen op school hadden geleerd, de schriftlezing werd door 2 kinderen gedaan. De kleuters zongen een lied en tot verrassing van alle aanwezigen werd er ook door groep 4 een lied gezongen. Er waren kinderen die de kerkbezoekers welkom heetten, er waren kinderen die hielpen bij de collecte. Zo hadden veel kinderen een rol tijdens deze kerkdienst. 
Een groot applaus voor iedereen die had meegewerkt aan de dienst was aan het einde dan ook echt op zijn plaats.

Hier kunt u enkele foto's bekijken.