Nuttige sites om extra te kunnen oefenen met rekenen, taal, topografie

 
Rekenen:
sommenfabriek.nl
goedrekenonderwijs.nl/rekenhulp
leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/78.htm
www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-7 (Junior Einstein: gratis (korte) oefeningen)
www.de-tafels-oefenen.nl/ (Junior Einstein: tafels oefenen) 

Spelling (werkwoorden spellen):
leestrainer.nl/Spelling/groep7.htm (Oefenen met categorieën uit de ‘gewone spelling’)
leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/groep678.htm (Uitleg met opdrachten.)
computermeester.be/werkwoordspelling.htm (Computerspelletje)
jufmelis.nl (Gratis werkwoordspelling oefenen. Als je je vorderingen wilt bijhouden, moet je betalen.)
home.planet.nl/~leend748/index.htm (Oefenen van grammatica en werkwoorden spellen.) 

Let op! In groep 7 behandelen wij:
werkwoord, persoonsvorm, tegenwoordige tijd, verleden tijd, (voltooid) deelwoord
 
Taal:
www.taal-oefenen.nl/taal-groep-7 (Junior Einstein: gratis (korte) oefeningen)
leestrainer.nl/ontleden/overzicht.htm (Taal: ontleden) 

Begrijpend lezen:
leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep%207%20en/8.htm
www.begrijpend-lezen-oefenen.nl/begrijpend-lezen-groep-7 

Engels:
www.woordjesleren.nl (Kies het vak Engels en daarna onze lesmethode: zoek daar onze lesmethode Engels – Our Discovery Island.) 

Topografie
brujon.net/topo (In groep 7 leren we de landen, steden, wateren en gebieden van Europa.) 

Verkeer:
kids.vvn.nl
schoolopseef.nl
www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamenspel/ (Verkeersborden oefenen) 

Werkstuk
skoolzone.nl (Bibliotheek Katwijk, vestiging Hoornes/Rijnsoever, donderdag 16.00-17.00 uur.)