Groep 4

Groep 4 is de groep van juf Nel Peursum (maandag t/m woensdag),
juf José Korts (woensdag t/m vrijdag) de halve groep
en meester Sjaak Verloop (donderdag en vrijdag) de halve groep.