Groep 3

Groep 3 is de groep van juf Monique Kroon (maandag, donderdag en vrijdag) en
juf Marlies van Amerom (maandag, dinsdag en woensdag).