Groep 3

Groep 3 is de groep van juf Irene Lindhout (maandag, dinsdag en woensdag)
en juf Corine Heemskerk (donderdag en vrijdag).
Juf Marlene van Gerven zorgt voor de onderwijsondersteuning.