De Bibliotheek op school

 
 
Lezen is belangrijk. dat weten we allemaal, maar...lezen dreigt ook vaak een ondergeschoven kind te worden – door gebrek aan geld en tijd, of door zoveel andere zaken die ook ‘moeten’, of omdat het zo vanzelfsprekend lijkt dat we er nauwelijks nog bij stilstaan. Ook al laten onderzoeken zien :
Dat kinderen die veel lezen hoger scoren op hun Cito-toets – niet alleen voor taal, maar ook voor rekenen en studievaardigheden. 
Dat kinderen die veel lezen een veel grotere woordenschat hebben. 
En dat kinderen met ouders die zelf lezen en met hun kind over boeken praten, een stuk verder komen in het onderwijs. 
 
Met de Bibliotheek op school werken onderwijs, gemeente en bibliotheek structureel en opbrengstgericht samen aan aantoonbaar betere lees-, taal-, informatie- en mediavaardigheden van leerlingen. 
Hoe dat werkt?  De Bibliotheek op school ondersteunt scholen bij hun bibliotheekaanbod. De Bibliotheek op school helpt scholen hun bibliotheekaanbod beter te laten aansluiten op hun onderwijsactiviteiten; De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak, die volledig wordt toegespitst op de lokale situatie – geen school en geen bibliotheek is immers hetzelfde; De Bibliotheek op school sluit aan bij het principe van de doorgaande leeslijn.
 
We zijn er trots op dat onze school ook zo'n prachtige bibliotheek heeft. Een mooie ruimte waar kinderen heel gemakkelijk een boek kunnen lenen. Een boek waar ze in de klas in kunnen lezen of een informatief boek dat ze kunnen gebruiken om een werkstuk te maken. De bibliotheek draait mede dankzij de ondersteuning van heel veel "bieb-ouders" en leesconsulente Joke Prins. Verder zijn er op onze school twee leerkrachten benoemd als leesconsulent (Jertske Satumalay en Jannette van der Boon) die de grote lijnen bewaken. We hopen als school op deze manier te laten zien hoe belangrijk, maar nog meer hoe leuk lezen is!

Via deze link komt u op de Schoolwise portal van onze school:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                 Via onderstaande link komt u op de website van de Bibliotheek: